Vztahy, které přetrvávají.

Existují partneři ve zdravých vztazích, jejichž vztah je natolik harmonický a přitom svobodný, to znamená, že jeden druhého nemanipulují a navzájem se podporují v rozvoji a expanzi, kde jsou oba schopni zásadního růstu, a kterým se podaří držet navzájem ve svém vibračním posunu krok. U těchto vztahů je pak šance, že nejen přetrvají, ale že se budou společně vyvíjet a rozšiřovat své perspektivy.

Obecně platí, že učiníme-li posun ve svém vědomí, a tím změníme svou energetickou frekvenci, automaticky se svému partnerovi vzdálíme. Čím vyšší rozdíl mezi partnery ve vibracích, tím větší propast. Abychom s ním mohli znovu navázat vnitřní kontakt, museli bychom svoji vibraci snížit. Tedy vzdát se svého posunu ve vědomí. Je to totéž, jako by se člověk s vyšším vzděláním snažil zapomenou na znalosti, které se naučil ve vyšší třídách, aby se mohl znovu rovnat partnerovi v první třídě. To možné není. Proto, pokud si vyšší vibraci jeden z partnerů udrží déle, tak vztah končí. Opravdový, naplněný, přetrvávající vztah naopak znamená, že partneři vibrují na stejné úrovni neboli, že jejich vědomí a jeho stupeň vývoje jsou identické.

Pokud jste právě díky své vyšší vibraci partnera opustili, pak můžete očekávat, že váš nový partner se bude od toho předešlého lišit. Právě proto, že bude rezonovat s vaší novou vyšší vibrací. Pokud vás tento vývoj, který nás čeká, děsí, protože jste závislý na svých nynějších životním podmínkách, musíte vědět, že tento vývoj je podmínkou života. Neunikne mu nikdo. Dříve nebo později.

Osudový vztah potřebuje žít plný život, mít hluboké zážitky, prožitky, vjemy, podněty, impulsy, propojení, sdílení, souznění, splynutí, opravdovost i porozumění. To všechno musí být prostoupeno intenzitou, nesmí postrádat význam, musí naplňovat, pozvedat, inspirovat, motivovat. Osudový vztah nesnese nic co je vlažné, hluché, nezáživné, nudné, rutinní, neplodné a předstírané. Tyto atributy umrtvují nejen Duši člověka, ale i osudový vztah.

Osudový vztah má na člověka hluboký ozdravný účinek na všech úrovních – tělesné i energetické.

Pokud bychom nebyli na vztah s druhou polovinou vyšší vibrace své duše připraveni, tak by v této době nedošlo k šanci navázat s ní trvalý vztah. Je jen na nás, zda budeme ochotni se vzdát svého pohodlí a strachů, abychom za cenu toho, že pozvedneme sami sebe a svůj život, mohli zažít skutečnou a nádhernou lásku a šťastný a naplňující život v uzdravení duše a fyzického těla, plný nádherných dobrodružství objevování sebe sama i naší druhé poloviny. Získáte mnohem víc než tušíte pokud energii vyšší vibrace přijmete a stane se součástí vašeho života.

Partner, který s vámi drží krok ve vaší nové energetické vibraci je ten správný a bude pravým tak dlouho, pokud porostete společně a bude to pro vás oba přirozené, příjemné a naplňující.

Nedovol své mysli, aby diktovala tvému srdci. Protože mysl se velmi rychle vzdává.

– Paolo Coelho

Sdílení:

Zeptej se svého mentora

Žij svoje sny. Mým posláním je rozvíjet jednotlivce
i pracovní týmy. Motivuji skálopevně rozhodnuté lidi
pro změny ve svém životě.

Posilovat duši a prožívat naplněný život  v rovnováze je stejně důležité, jako chodit do posilovny a trénovat krásné křivky fyzického těla.